Lyt til Ribe

English below

Lyt til Ribe præsenterer ny musik, skrevet og opført af 8 komponister med tilknytning til Ribe. Festivalen fokuserer på lydkunst, ny kompositionsmusik og improvisation og understreger det stærke kulturliv i Ribe, der i løbet af årene har fostret internationale og grænsesøgende kunstnere.

Hvad er det, der gør, at en mindre by skaber og tiltrækker sådanne kunstnere, og har byen overhovedet noget at sige i den sammenhæng, eller er det bare et menneskeligt behov for at skabe mening, der stiller sådanne spørgsmål? 

Publikum opfordres til at stille kunstnerne spørgsmål efter koncerterne.

Rammerne for koncerterne, nemlig Vadehavscentret, Kunstmuseet og Kannikegården, er alle stærke Ripensiske vartegn, der iscenesætter musikken i specifikke visuelle og akustiske lokaliter. 

Entré: 100 kr. per koncert / 50 kr. for studerende og arbejdsløse. 
Partoutkort til alle koncerter: 150 kr. / 75 kr. for studerende og arbejdsløse
Til koncerterne i Kannikegårdens Ruinrum er der gratis entré.

Billetter købes i døren, eller kan reserveres ved at skrive til kontakt@lyttilribe.dk

English:

Lyt til Ribe presents new music, written and performed by eight composers with local ties to Ribe. The festival’s focus is on sound art, modern composition and improvisation and underlines the strong cultural heritage in Ribe, which through the years have fostered international and boundary pushing artists.

What is it, that makes a small town foster and attract these artists, does the town have anything to say at all in this relation or is it just a human need for sense-making, that gives rise to such questions?

The audience is encouraged to ask the artists questions after the performances.

The venues for the performances; Vadehavscentret, Kannikkegården and the art museum are all significant landmarks of Ribe, placing the music in distinct visual and site-specific settings.

Entrance:
100 kr,- performance / 50kr,- students and unemployed
All performances: 150 kr,- / 75 kr,- students and unemployed
Performances in Kannikkegårdens Ruinrum are free


Tickets can be bought at the door or reserved by writing to kontakt@lyttilribe.dk

Supported by: