Jacob Kirkegaard

Corophium Volutator 
Lyd- og videoværk, 2019

Med op til 60.000 slikkrebs pr. kvadratmeter udgør denne tangloppe en væsentlig del af Vadehavets rige dyreliv, som yngler lige under sandoverfladen. Ved ebbe titter tusindvis af slikkrebs frem fra deres små tunneller, for at skrabe føde til sig. Dette virvar af bittesmå sandhuller som åbner og lukker sig, afgiver en højfrekvent knitrende – men dog nærmest uhørbar – lyd. 
Nærværende lydværk fokuserer primært til slikkrebsens liv under sandoverfladen. Lydoptagelserne er foretaget med sensorer nedsænket i sandet, som gør det muligt at lytte til slikkrebsens bevægelser under sandets overflade. Publikum inviteres således med ned til slikkrebsens underverden, til et lydligt indblik i Vadehavets overhørte lyde.
Slikkrebsen (latin: Corophium volutator) er et krebsdyr i ordenen tanglopper, der lever på slikvader langs Nordatlantens kyster. I Danmark findes den overalt, hvor der findes sandvader, der oversvømmes ved højvande og blotlægges ved lavvande. Slikkrebsen bliver normalt 6-7 millimeter lang. Det andet par følehorn er meget kraftigt og hos hannen kan det være næsten lige langt som kroppen. Slikkrebs spiller en stor rolle som føde for Vadefugle og småfisk.
Slikkrebsen lever især af kiselalger og bakterier som den filtrerer fra sedimentet eller vandet. Den laver et U-formet rør i sandet, hvor den derefter sidder i et af de to mundinger. Ved lavvande skraber den organisk materiale til sig med sine lange følehorn, hvilket efterlader stjerneformede spor omkring rørets munding. Sandet kan være oversået af dens små huller, idet der f.eks i Vadehavet kan leve op til 40-60.000 dyr pr. kvadratmeter. (Wikipedia).

Biografi

Jacob Kirkegaards værker udforsker måder, hvorpå umiddelbart ubemærkede, utilgængelige eller komplekse aspekter af tilværelsen kan lydliggøres, visualiseres og materialiseres. Hans lydværker har behandlet temaer som radioaktivitet i Tjernobyl og Fukushima, smeltende is i Arktis, grænsemure i Palæstina, og toner genereret fra øret. Kirkegaard er for tiden aktuel med to projekter hhv. med fokus på lyden af menneskeskabt affald og på dødens lydlige aspekter.
Med sin særegne alkymistiske tilgang, og på baggrund af omfattende research, portrætteres komplekse fænomener og aktuelle tilstande igennem komposition, installation, video og foto, som ikke nødvendigvis giver svar, men i stedet skaber rum for refleksion. 
Født i Esbjerg i 1975 og opvokset i Ribe. Flyttede i 1994 til København men er uddannet fra Academy of Media Arts i Köln (Tyskland) i 2006. Hans værker er udgivet på pladeselskaber som Important Records (USA) og Touch (UK). Kirkegaard har opført og udstillet sine værker på museer, festivaller, universiteter og konferencer verden over, bl.a MoMA i New York, World Science Festival og Stanford University i USA, Mori Art Museum i Tokyo, Japan, Sydney Biennalen i Australien og på LOUISIANA, ARoS, Museet for Samtidskunst i Danmark. I 2016 var Jacob sound-artist-in-residence på University of Oxford, UK.