Niels Lyhne Løkkegaard

Flood (2019) – premiere

Ved hjælp af et større antal sinustonegeneratorer omsætter Niels Lyhne Løkkegaard data fra vandstandsmåleren ved Ribe Kammersluse til lyd – for på denne måde, at genskabe Decemberorkanen (3 december 1999) som en stormflod af lydbølger.

Granular Glissando (2019) – premiere

Esbjerg Ensemble uropfører trioværket: Granular Glissando som er et værk for obo, tværfløjte og violin. Værket vil være en 10 minutter lang kalibrering af menneskeøret.

Biografi

I sin praksis interesserer Løkkegaard sig for både den imaginære lyd og den fysiske lyd.

I arbejdet med den fysiske lyd søger Niels Lyhne Løkkegaard at gøre mødet med lyden til en kropslig erfaring snarere end en intellektuel erfaring, og har i de seneste år markeret sig ved skabelsen af værkserien SOUND X SOUND hvori han arbejder med lydens tranformative potentiale gennem mangedobling af musikinstrumenter (som i værker som Music for 18 clarinets, Music for 9 pianos, Music for 16 triangles etc.)
I sin praksis arbejder Niels Lyhne Løkkegaard med mangedoblinger af lyd som en metode til at få lyden til at overskride sig selv, for derefter at genopstå i en ny, forvandlet form, og han søger i sine værker, at skabe en mere demokratisk musik som alle kan fremføre – uanset musikalsk forhåndsviden eller kunnen.
I arbejdet med den imaginære lyd skaber Løkkegaard imaginære lydværker som lytteren selv må forestille sig som musik for det indre øre, og altså derved selv blive medskaber – den ultimative brugerinddragelse.
Niels Lyhne Løkkegaard og er ligeledes grundlægger af den kuratoriske non-event Curatorium.  Med sine værker ønsker Løkkegaard således at skubbe til forståelsen af hvad der er virkelighed, og han stiller spørgsmålet: Hvornår kan noget siges at eksistere? 
NLL har en lang række værker og udgivelser bag sig og har bl.a. forelæst ved Simon Fraser University (Vancouver), Artistic Research Forum (N), CalArts (US), Goldsmiths University (London), DKDM, SDMK, DJM og RMC hvor han underviser og forsker i Musik for det indre øre.
Løkkegaards værker er bl.a. blevet udgivet på Important Records (US), Hiatus samt Edition S, og han har skabt værker til bl.a. Centre for Contemporary Arts Glasgow, Overgaden-Institut for Samtidskunst, ISCM (Vancouver), G((o))ng Tomorrow, Lyt til Ribe, Esbjerg Ensemble, Jutlandia Saxofon kvartet, og til MoMA’s, René Magritte udstilling The Mystery of the Ordinary.
Præmieret af bla. Statens Kunstfond 2007, og stipendiatmodtager fra Sonning Fonden 2006